54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 +38 068 4404824 oblrada@mksat.net

Положення про комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

17 грудня 2020 року № 4

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Миколаївської обласної ради

восьмого скликання

(зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року № 40)

(зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 07 жовтня 2022 року№2)

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1.

 1. Постійні комісії є органами обласної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами, Регламентом Миколаївської обласної ради восьмого скликання та цим Положенням.

 2. Постійні комісії здійснюють свою роботу відповідно до визначеної цим Положенням функціональної спрямованості.

 Стаття 2.

 Положення про постійні комісії Миколаївської обласної ради - це нормативно-правовий документ, що розроблений відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регулює функціональну спрямованість, порядок роботи постійних комісій обласної ради, проведення їх засідань, повноваження голів, їх заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Регламентом Миколаївської обласної ради восьмого скликання та цим Положенням.

 Стаття 3.

 Обласна рада утворює такі постійні комісії:

  •  з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій;
  • з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики;
  •  з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності;
  •  з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури;
  •  з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки;
  •  з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації;
  •  з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності;
  •  з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації.

 

Стаття 4.

 1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за поданням голови обласної ради у складі голови, заступника, секретаря та членів постійної комісії.

 2. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією шляхом прийняття нею відповідних рішень.

 

Стаття 5.

 1. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається обласною радою і не може становити менше ніж 4 депутати та більше ніж 11 депутатів.У разі якщо кількісний склад постійної комісії становить менше визначеної кількості, постійна комісія не може здійснювати свою роботу.

 2. У разі необхідності за поданням голови обласної ради може бути створено нові постійні комісії, ліквідовано раніше створені комісії, змінено їх кількісний та персональний склад.

 3. До складу постійних комісій не можуть входити голова обласної ради, перший заступник та заступник(и) голови обласної ради.

 

Стаття 6.

 1. Депутат обласної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій. Усі члени постійної комісії мають рівні права і працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 2. За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій може працювати в раді на постійній основі, виконуючи функції і завдання, що передбачені Положенням про виконавчий апарат обласної ради та посадовою інструкцією.

 

Стаття 7.

 1. Постійні комісії Миколаївської обласної ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 2. Голова обласної ради, перший заступник, заступник(и) голови обласної ради координують діяльність постійних комісій обласної ради, дають їм доручення та сприяють організації виконання їх рекомендацій і висновків.

 3. Постійні комісії не мають права виступати від імені обласної ради.

 4. Усі постійні комісії мають рівні права в обласній раді.

 

Стаття 8.

 1. Постійні комісії Миколаївської обласної ради здійснюють свою діяльність на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення питань та ініціативи членів постійних комісій.

 2. Постійні комісії у своїй діяльності співпрацюють з міжнародними експертами, світовими науковими установами, профільними міжурядовими інституціями, організаціями, представниками дипломатичних місій, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, що розташовані на території Миколаївської області, вивчають та враховують громадську думку.

 

Розділ 2. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 9.

 Основними функціями постійних комісій є:

 1) попередній розгляд проєктів рішень, програм соціально-економічного, культурного розвитку, інших цільових програм, які вносяться на розгляд обласної ради, обласного бюджету, звітів про виконання бюджету та обласних програм, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

2) вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інших питань, що вносяться на розгляд ради, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

3) виступи на сесіях обласної ради з доповідями або співдоповідями;

4) розробка проєктів рішень обласної ради з питань, що належать до відання обласної ради;

5) попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;

6) заслуховування звітів заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення облдержадміністрацією делегованих їй обласною радою повноважень відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії;

7) вивчення та погодження пооб’єктного розподілу коштів обласного бюджету відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії обласної ради.Таке вивчення та погодження відбувається до складання проєкту рішення та внесення його на розгляд сесії обласної ради. Без вищезазначеного погодження питання не вноситься на розгляд сесії обласної ради;

8) вивчення діяльності суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, забезпечення їх матеріально-технічної бази відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії, заслуховування звітів їх керівників, у разі необхідності - ініціювання перед головою обласної ради питання про проведення в установленому чинним законодавством порядку уповноваженими органами перевірок діяльності зазначених суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

9) внесення кандидатур на посади керівників суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області на розгляд сесії обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства; участь у розгляді питань про припинення трудових відносин з відповідними керівниками;

10) вивчення питань щодо утворення (припинення) суб’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, затвердження їх статутів (положень) відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії;

11) вивчення діяльності суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, забезпечення їх матеріально-технічної бази відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії, заслуховування звітів їх керівників, у разі необхідності - ініціювання перед головою обласної ради питання про проведення в установленому чинним законодавством порядку уповноваженими органами перевірок діяльності зазначених суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

12) вивчення успішного досвіду вирішення проблем розвитку та упровадження його в своїй діяльності;

13) організація моніторінгу та підготовка оцінок виконання попередніх рішень і програм;

14) інформування жителів області про результати роботи комісії;

15) надання щорічних звітів про результати своєї діяльності;

16) розгляд звернень, заяв (клопотань), скарг, що належать до їх функціональної спрямованості;

17) здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради та обласних програм, які належать до функціональної спрямованості постійної комісії, а також власних висновків і рекомендацій, внесення пропозицій з цих питань.

 

2. Крім повноважень, передбачених цією статтею, постійні комісії відповідно до своєї функціональної спрямованості розглядають питання, визначені цим Положенням.

 

Стаття 10.

 Постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій:

 1) розглядає програми соціально-економічного і культурного розвитку області, стратегічні, цільові, обласні програми у частині їх фінансового забезпечення та впливу на збільшення надходжень до бюджету області;

2) здійснює контроль за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного і соціального розвитку області, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) координує роботу з проведення оцінки та моніторингу реалізації програм соціального-економічного розвитку, цільових, стратегічних та інвестиційних програм;

4) здійснює розподіл коштів обласного бюджету за погодженням з відповідною профільною постійною комісією обласної ради;

5) здійснює попередній розгляд проєкту обласного бюджету, внесення змін до нього, розглядає пропозиції з формування обласного бюджету, внесені профільними постійними комісіями обласної ради, узагальнює та вносить їх на розгляд сесії обласної ради;

6) заслуховує звіти головних розпорядників коштів щодо ефективного використання коштів обласного бюджету та коштів цільових фондів обласної ради;

7) аналізує виконання обласного бюджету, розглядає звіти про його виконання та готує відповідні висновки і пропозиції, координує роботу учасників бюджетного процесу;

8) проводить роботу з виявлення додаткових резервів щодо економного використання коштів обласного бюджету;

9) взаємодіє та співпрацює зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, відомств, інспекцій області щодо питань бюджету, фінансової діяльності, інвестицій та соціально-економічного розвитку;

10) вивчає питання стосовно залучення додаткових джерел надходжень до обласного бюджету, надає пропозиції із зазначених питань;

11) погоджує внесення змін, розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів, субвенцій з інших бюджетів;

12) погоджує внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів;

13) щокварталу отримує та заслуховує інформацію Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області щодо стану справляння надходжень податків до обласного бюджету;

14) щокварталу отримує та заслуховує інформацію департаменту фінансів облдержадміністрації щодо стану виконання дохідної частини обласного бюджету;

15) аналізує стан фінансування обласних програм, вносить відповідні пропозиції;

16) координує питання щодо сприяння реалізації права на місцеве самоврядування в області;

17) аналізує питання щодо участі органів місцевого самоврядування області в інвестиційних конкурсах проєктів та програм, вносить пропозиції щодо участі обласної ради у відповідних конкурсах, готує проєкти необхідних документів;

18) координує питання щодо підготовки та проведення обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування; погоджує перелік переможців обласного щорічного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування;

19) координує роботу обласної ради у питаннях міжнародного співробітництва та зв’язків із представництвами інших держав та міжнародних організацій, вносить пропозиції з цих питань.

 

 Стаття 11.

 Постійна комісія обласної ради з питань захисту прав і свобод людини, законності і правопорядку, антикорупційної та регуляторної політики, регламенту, депутатської діяльності та етики, комунікативної політики:

 1) вивчає питання щодо законності, захисту прав громадян, профілактики злочинності, попередження надзвичайних ситуацій, територіальної оборони, військово-патріотичного виховання, правової освіти, увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій, підтримки засобів масової інформації, громадянського суспільства та місцевого самоврядування, готує висновки та рекомендації з цих питань;

2) здійснює підготовку до заслуховування в установленому чинним законодавством порядку інформації керівника обласної (регіональної) прокуратури та керівника територіального управління Національної поліції про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

3) здійснює моніторинг стану дотримання законності та громадського порядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією на території Миколаївської області;

4) готує доповіді (інформацію) про стан профілактики і боротьби зі злочинністю та корупцією, зміцнення громадського порядку, дотримання законності в Миколаївській області, напрями та заходи з удосконалення роботи у цій сфері, у разі необхідності;

5) сприяє діяльності відповідних органів стосовно дотримання законності та забезпечення правопорядку в Миколаївській області;

6) бере участь у реалізації обласною радою антикорупційної політики в установленому чинним законодавством порядку;

7) бере учать у встановленому порядку у здійсненні обласною радою державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

8) розробляє кодекс депутатської етики та поведінки і механізм впливу до порушників кодексу;

9) здійснює контроль за дотриманням депутатами обласної радиправил депутатської етики та поведінки на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій, основних обов’язків депутата в раді та її органах, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», вимог Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання, Положення про постійні комісії обласної ради восьмого скликання; ініціює заслуховуванняна пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій питань, пов’язаних із порушенням депутатами обласної ради норм чинного законодавства та правил депутатської етики, готує відповідні матеріали з цих питань;

10) визначає строки проведення щорічних звітів депутатів про свою діяльність та подає на затвердження обласної ради, узагальнює інформацію щодо проведення таких звітів, готує пропозиції, висновки та рекомендації з цих питань;

11) контролює дотримання у Миколаївській обласній раді норм чинного законодавства в питаннях проведення сесій обласної ради, звітів голови обласної ради перед радою про свою діяльність, своєчасного заслуховування звітів про виконання інших нормативних актів обласної ради, а також дотримання строків надання обласною державною адміністрацією документів на розгляд обласної ради;

12) вивчає та погоджує пропозиції щодо фінансування з обласного бюджету в рамках заходів чинних обласних програм матеріально-технічних засобів для поліпшення діяльності правоохоронних органів та Збройних Сил України;

13) надає обласній раді пропозиції щодо кандидатур представників громадськості до складу поліцейських комісій правоохоронних органів, проводить попередній відбір поданих на конкурс кандидатів;

14) попередньо розглядає питання дострокового припинення повноважень депутатів обласної ради в установлених чинним законодавством випадках;

15) бере участь у вирішенні питань адміністративно-територіального устрою, зміни назви і статусу населеного пункту у визначеному чинним законодавством порядку;

16) сприяє взаємодії обласної ради з органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, об'єднаннями громадян, громадськими організаціями, засобами масової інформації, а також сприяє забезпеченню гласності у роботі обласної ради;

17) координує питання щодо співпраці із Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Асоціацією міст України, Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад, іншими асоціаціями органів місцевого самоврядування;

 

Стаття 12.

 Постійна комісія обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності:

 1) вивчає питання щодо ситуації у галузі охорони здоров’я у Миколаївській області;

2) вивчає питання щодо зайнятості та соціального захисту населення Миколаївської області, у тому числі захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, а також ветеранських організацій області;

3) сприяє реалізації державної політики у сфері материнства і дитинства;

4) сприяє наданню соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) здійснює підтримку статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;

6) вивчає питання щодо рівня організації медичного обслуговування та надання медичних послуг населенню області;

7) вивчає питання розвитку мережі та поліпшення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та надання населенню області медичних послуг, вносить пропозиції з цих питань;

8) вивчає питання щодо оптимізації протиепідемічних заходів;

9) погоджує проєкт розпорядження голови обласної ради про проведення конкурсів на заняття посад керівників комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

10) аналізує питання щодо реалізації принципів гендерної рівності в Миколаївській області відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

11) сприяє реалізації гендерно орієнтованого бюджетування та гендерно чутливої політики у Миколаївській області.

 

Стаття 13.

 Постійна комісія обласної ради з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водногосподарського комплексу, енергетики та енергозбереження, зв’язку та цифровізації:

 1) аналізує питання щодо стану розвитку промисловості у Миколаївській області та реалізації заходів щодо проведення державної політики, спрямованої на формування сучасної промисловості;

2) вивчає питання щодо розвитку підприємництва у Миколаївській області та реалізації заходів щодо проведення державної політики у сфері господарської діяльності на території області;

3) вивчає питання щодо енергозбереження і розвитку альтернативних джерел енергії, розвитку систем зовнішнього освітлення населених пунктів Миколаївської області, сприяння поширенню енергозберігаючих технологій;

4) вивчає стан галузі дорожнього господарства Миколаївської області, аналізує обсяги фінансування та стан використання коштів, виділених на реконструкцію, ремонт, будівництво та експлуатаційне утримання автомобільних доріг на території Миколаївської області;

5) сприяє формуванню і розвитку ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, реалізації підприємствами галузі зв’язку та інформатизації загальнообласних заходів розвитку зв’язку та інформатизації, розвитку водногосподарського комплексу області;

6) вивчає питання щодо розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення Миколаївської області;

7) надає пропозиції та погоджує проєкт переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення та доріг комунальної власності, на яких планується проведення будь-яких видів ремонтних доріг з метою його подальшого затвердження обласною державною адміністрацією;

8) аналізує питання щодо розвитку транспортного забезпечення Миколаївської області;

9) вивчає питання у сфері розвитку промисловості, енергетики, інформатизації, зв’язку та водногосподарського комплексуМиколаївської області;

10) вивчає питання розвитку морських та річкових портів Миколаївської області, надає пропозиції із зазначених питань;

11) бере участь у розробці генеральних схем транспортного розвитку Миколаївської області та розгляді проєктів будівництва важливих об'єктів транспортної інфраструктури;

12) вивчає стан функціонування громадського транспорту загального користування незалежно від форм власності на території Миколаївської області;

13) взаємодіє зі структурами, які здійснюють контроль за дотриманням безпеки судноплавства, охорони людського життя на воді, режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах згідно з вимогами чинного законодавства України;

14) бере участь у реалізації заходів, спрямованих на ефективну взаємодію усіх видів транспорту (автомобільного, залізничного, водного та авіаційного);

14) вивчає питання щодо використання коштів, які виділяються на вирішення соціально-екологічних проблем, пов’язаних із завершенням будівництва Ташлицької ГАЕС;

15) сприяє реалізації державної політики цифрового розвитку в Миколаївській області.

 

 Стаття 14.

 Постійна комісія обласної ради з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури:

 1) вивчає питання щодо розвитку житлово-комунального господарства Миколаївської області;

2) вивчає питання щодо будівництва доступного житла;

3) вивчає питання щодо розроблення містобудівної документації і створення системи містобудівного моніторингу, планування територій та інших питань у сфері архітектури;

4) бере участь у розгляді питань щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів Миколаївської області, які вносяться на розгляд обласної ради;

5) розглядає питання щодо здійснення на території Миколаївської області будівництва об’єктів, яке проводиться за рахунок коштів обласного бюджету;

6) розглядає питання щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у порядку, визначеному чинним законодавством;

7) розглядає порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників суб'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

8) вивчає у межах повноважень пропозиції щодо передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у державну або комунальну власність відповідних територіальних громад та прийняття майна інших форм власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

9) вивчає пропозиції щодо переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, які підлягають та які не підлягають приватизації, вносить пропозиції з цих питань;

10) розглядає у встановленому порядку питання щодо відчуження (продажу) відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, вносить пропозиції з цих питань;

11) розглядає у встановленому порядку питання щодо списання відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, вносить пропозиції з цих питань;

12) розглядає у встановленому порядку питання щодо оренди відповідного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, вносить пропозиції з цих питань.

 

Стаття 15.

 Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики, землекористування, розвитку села та продовольчої безпеки:

 1) вивчає питання розвитку агропромислового комплексу Миколаївської області, у тому числі продовольчої безпеки, підтримки сільськогосподарських підприємств та сільського будівництва;

2) у межах повноважень вивчає стан раціонального використання земель, організації землеустрою та охорони земель на території Миколаївської області;

3) попередньо розглядає питання щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів області, які вносяться на розгляд обласної ради;

4) вивчає питання використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

5) розглядає питання щодо розвитку водного господарства Миколаївської області, у тому числі щодо забезпечення розвитку меліорації земель та поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь;

6) вивчає питання щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

 

Стаття 16.

 Постійна комісія обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності:

 1) розглядає питання, віднесені до повноважень обласної ради у сфері науки і освіти, які визначені Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про фахову передвищу освіту», надає пропозиції із зазначених питань, у тому числі відповідні проєкти рішень обласної ради;

2) вивчає питання щодо розвитку освіти і науки, вносить пропозиції щодо ефективності роботи та поліпшення матеріально-технічного стану відповідних закладів, зокрема тих, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області;

3) аналізує питання щодо сфери інновацій відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», надає пропозиції із зазначених питань, у тому числі відповідні проєкти рішень обласної ради;

4) вивчає питання щодо сфери культури та мистецтв, розвитку мережі відповідних закладів, підтримки музейної та бібліотечної справи, книговидання, вносить пропозиції щодо охорони національного культурного надбання, у тому числі культурної спадщини на території області;

5) вивчає питання щодо розвитку фізичної культури і спорту на території Миколаївської області; у межах компетенції розглядає звернення громадських організацій і товариств фізкультурно-спортивної спрямованості, вносить відповідні пропозиції;

6) вивчає стан реалізації в області державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді, молодіжних громадських організацій, підтримки молодих сімей;

7) вивчає питання щодо реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин на території області, вносить відповідні пропозиції;

8) розглядає питання щодо реалізації державної політики у сфері релігії та релігійних організацій.

 

Стаття 17.

 Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації:

 1) досліджує стан та вносить пропозиції щодо раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки на території області;

2) сприяє реалізації Стратегії державної екологічної політики України на період до 2030 року та її інтеграції в регіональні програми соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього природного середовища;

3) розглядає питання щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду на території Миколаївської області,вносить пропозиції з цих питань;

4) досліджує роботу об’єктів природно-заповідного фонду, які створені та діють на території Миколаївської області, надає пропозиції щодо їх збереження та розвитку;

5) розглядає в установленому порядку питання щодо надання суб’єктам господарювання у користування мисливських угідь на території Миколаївської області, вносить пропозиції з цих питань;

6) вивчає дотримання підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території Миколаївської області, чинного законодавства, що регулює суспільні відносини у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, вносить пропозиції з цих питань;

7) вивчає додержання встановленого чинним законодавством порядку щодо надання надр у користування, недопущення самовільного користування надрами та виконання суб'єктами господарювання, які використовують надра, основних вимог у галузі охорони надр, вносить пропозиції з цих питань;

8) вивчає перелік об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища, надає пропозиції щодо цього переліку, розглядає звіт про використання цих коштів;

9) вивчає питання та здійснює контроль за виконанням заходів програм з функціональної спрямованості постійної комісії, у тому числі поводження з відходами, надає пропозиції із зазначених питань;

10) розглядає питання щодо мотивації та стимулювання вітчизняних суб’єктів господарювання, які здійснюють скорочення викидів парникових газів, зниження показників енерго- та ресурсоємності, модернізації виробництва, спрямованої на зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, заохочення до ведення екологічно відповідальної та свідомої поведінки громадян, надає пропозиції із зазначених питань;

11) вивчає економічні, соціальні проблеми, пов’язані з розвитком зон відпочинку та рекреації на території Миколаївської області, вносить пропозиції щодо ефективного використання ресурсів відповідних об’єктів;

12) аналізує питання щодо розвитку туристичної галузі Миколаївської області, вносить пропозиції щодо популяризації туризму та вирішення комплексу проблемних питань у цій сфері.

  

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 Стаття 18.

 Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, у тому числі й виїзні. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

 Стаття 19.

 1. Організація роботи постійної комісії обласної ради покладається на голову постійної комісії.

 2. Голова постійної комісії:

1) скликає, організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та проєкт порядку денного. Питання, внесені на розгляд обласної ради, в ході чергової сесії розглядаються постійними комісіями упродовж 15-ти днів з дня їх направлення на розгляд постійної комісії;

2) направляє проєкт порядку денного та матеріали до нього не пізніше ніж за 2 дні до початку засідання постійної комісії. У невідкладних випадках під час засідання за рішенням постійної комісії до порядку денного може бути включено додаткові питання;

3) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання комісії;

4) вносить питання на обговорення, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників), інформує про документи та листи, що надійшли на адресу комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

5) організовує розгляд питань порядку денного;

6) створює рівні можливості депутатам комісії для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Положення усіма присутніми на засіданні членами комісії;

9) вживає заходів стосовно дотримання порядку на засіданні постійної комісії та правил депутатської етики;

10) надає доручення членам комісії з організації роботи постійної комісії;

11) періодично інформує депутатські фракції та групи щодо участі депутатів обласної ради – членів відповідних фракцій або груп у засіданнях постійної комісії з метою відповідного реагування;

12) представляє постійну комісію на засіданні президії обласної ради, а також у відносинах з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян, що розташовані на території Миколаївської області, громадянами;

13) забезпечує участь у засіданні постійної комісії представників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських організацій, об’єднань громадян, фахівців та вчених;

14) організовує контроль за виконанням рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії;

15) підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки, рішення постійної комісії;

16) вносить пропозиції щодо плану роботи постійної комісії, проєкту порядку денного засідань постійної комісії та регламенту її роботи.

До порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи робочих груп, які не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини членів постійної комісії;

17) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії.

 Про роботу постійної комісії голова комісії в установленому чинним законодавством порядку звітує перед обласною радою.

 2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин або в період, коли посада голови комісії є вакантною, обов'язки голови постійної комісії виконує його заступник, у разі відсутності заступника голови постійної комісії його обов’язки виконує секретар постійної комісії.

 

Стаття 20.

 Заступник голови постійної комісії у разі відсутності та/або за дорученням голови постійної комісії:

1) виконує обов’язки голови постійної комісії;

2) представляє постійну комісію на засіданні президії обласної ради;

3) виконує завдання з організації роботи постійної комісії;

4) узагальнює матеріали з метою розгляду питань на засіданні постійної комісії;

5) підписує протоколи засідань, рекомендації, висновки та рішення постійної комісії у період, коли посада голови комісії є вакантною, або у разі відсутності голови комісії з поважних причин;

6) організовує роботу з підготовки звітів, інформацій та інших матеріалів, що стосуються роботи постійної комісії обласної ради.

 

Стаття 21.

Секретар постійної комісії:

1) здійснює аналіз участі депутатів обласної ради у засіданнях постійної комісії обласної ради, за погодженням із головою постійної комісії обласної ради (у разі коли посада голови комісії є вакантною – із заступником голови постійної комісії), узагальнює та надає матеріали до постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та засобами масової інформації;

2) забезпечує підрахунок голосів на засіданні постійної комісії;

3) забезпечує ведення діловодства постійної комісії;

4) організовує контроль за виконанням рішень, висновків та рекомендацій постійної комісії та забезпечує її членів необхідними матеріалами і документами;

5) бере участь у підготовці протоколів, рекомендацій, висновків, рішень, що приймаються постійною комісією;

6) контролює виконання планів роботи постійної комісії;

7) спільно з виконавчим апаратом обласної ради здійснює підготовку матеріалів на засідання постійної комісії обласної ради;

8) підписує протоколи засідань;

9) підписує рекомендації, висновки та рішення постійної комісії у період, коли посада голови комісії є вакантною, або у разі відсутності голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії з поважних причин;

10) за дорученням голови постійної комісії бере участь у засіданні президії обласної ради.

 

Стаття 22.

 1. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого обласною радою плану роботи або за дорученням обласної ради, голови обласної ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

 2. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У разі якщо голова комісії на вимогу її членів не скликає засідання, члени комісії можуть самостійно провести таке засідання з обранням головуючого.

 3. У разі неможливості взяти участь у роботі комісії депутат обласної  ради - член постійної комісії особисто завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття 23.

 1. Питання, що належать до повноважень кількох постійних комісій, за власною ініціативою комісій, а також за дорученням обласної ради, голови обласної ради або його заступників можуть розглядатися постійними комісіями спільно.

 2. За узгодженням між собою спільні засідання постійних комісій веде один із голів постійних комісій.

 3. Під час проведення спільних засідань кількох постійних комісій рішення, висновки або рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу кожної із постійних комісій.

Рекомендації і висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

 

Стаття 24.

 1. У період карантину, встановленого згідно з чинним законодавством України у зв'язку іззапобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій, у тому числі коронавірусної хвороби (COVID-19), воєнного стану, інших надзвичайних ситуацій, допускається проведення засідань постійних комісій обласної ради у формі відеоконференцій, аудіоконференцій, тобто - у дистанційному режимі.

 2. До порядку денного засідань постійних комісій обласної радиможуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до обласного  бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних із такими обставинами, інші невідкладні питання, а також процедурні питання.

 3. Рішення про проведення засідання постійної комісії обласної ради у дистанційному режимі приймає голова постійної комісії. Таке рішення не потребує документального оформлення.

 

Стаття 25.

 1. За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні постійної комісії більшістю голосів від загального складу комісії шляхом відкритого голосування приймаються:

1) рекомендації - стосовно розгляду питань за власною ініціативою комісії, за дорученням ради, голови та заступників голови обласної ради або з питань стосовно контрольної діяльності постійної комісії;

2) висновки - про проєкти рішень обласної ради, внесені на розгляд сесії обласної ради, а також стосовно кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою;

3) рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійної комісії.

 2. Відкликання голосів після проведеного голосування не допускається.

 3. Прийняті постійною комісією висновки, рекомендації та рішення можуть бути повторно переглянуті, якщо за це проголосує більшість від загального складу постійної комісії.

Перегляд рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято радою, не допускається.

 

Стаття 26.

 1. Під час ведення діловодства, оформлення висновків, рекомендацій та рішень постійні комісії обласної ради дотримуються вимог Інструкції з діловодства у Миколаївській обласній раді.

 2. Рекомендації, висновки, рішення постійної комісії оформляються протягом двох робочих днів після проведення засідання, спільної комісії – протягом чотирьох робочих днів. Протокол засідання комісії, спільної комісії оформляється протягом десяти робочих днів.

 

  1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, у якому зазначається:

дата і місце проведення засідання;

прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, із зазначенням причин;

порядок денний засідання;

розгляд питань порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;

результати голосування з питань порядку денного, у тому числі поіменні («одноголосно» або «за - », «проти - », «утримались - », «не голосували - », «всього –»);

прийняті рекомендації, висновки, рішення.

 4. У разі відсутності секретаря постійної комісії протокол підписується депутатом обласної ради з числа членів постійної комісії, обраного на засіданні.

 5. Висновки, рекомендації, рішення постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 27.

 Рекомендації та висновки постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи постійним комісіям повинно бути повідомлено в установлений ними строк або у строк, установлений чинним законодавством.

  

Стаття 28.

 1. Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати думку інших постійних комісій.

 2. У засіданнях постійних комісій обласної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати обласної ради, які не входять до складу цієї комісії, про що завчасно повідомляється голова постійної комісії.

 3. На засідання постійних комісій обласної ради можуть запрошуватися представники органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники виконавчого апарату обласної ради, представники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, громадських організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, громадяни.

 

Стаття 29.

 1. Для підготовки питань, що розглядаються, постійні комісії обласної ради можуть створювати робочі групи зі свого складу із залученням представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, вчених, фахівців, працівників виконавчого апарату обласної ради тощо.

Робоча група створюється у складі не менше трьох членів постійної комісії. Члени комісії можуть входити до складу кількох робочих груп.

Функціональна спрямованість робочих груп, їх перелік та кількісний склад визначаються постійною комісією.

 2. Голова робочої групи обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого радою кількісного складу комісії.

Голова робочої групи планує засідання робочої групи, погоджує його з головою постійної комісії та організовує підготовку засідань робочої групи.

 3. Засідання робочих груп проводяться в такому ж порядку, як і засідання постійних комісій, відповідно до цього Положення.

На своїх засіданнях робоча група розглядає проєкти висновків, рекомендацій постійних комісій, рішень ради та питання, передані на розгляд робочої групи відповідно до сфери її повноважень, надає постійній комісії відповідні звіти.

Робоча група не може проводити свої засідання одночасно із засіданням постійної комісії без згоди голови постійної комісії.

 4. Усі члени робочої групи можуть відвідувати засідання будь-якої робочої групи тієї ж постійної комісіїз правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з обговорюваних питань.

5. Постійні комісії можуть створювати спільні робочі групи у порядку, визначеному для постійної комісії.

 

Стаття 30.

 Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямами:

1) список членів постійної комісії у розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;

2) протоколи засідань постійної комісії, висновки, рекомендації та рішення комісії;

3) план роботи обласної ради, плани роботи постійної комісії;

4) довідки, акти, інформація та інші матеріали, листування постійної комісії;

5) рішення обласної ради, рішення президії обласної ради, що стосуються відання постійної комісії.

 

Стаття 31.

 Проєкт плану роботи постійної комісії готується головою комісії і розглядається (схвалюється) на засіданні постійної комісії.

 

Розділ 4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 32.

 1. Постійним комісіям Миколаївської обласної ради відповідно до Регламенту Миколаївської обласної ради восьмого скликання належить право вносити на розгляд обласної ради та її президії питання, що належать до відання комісії відповідно до її функціональної спрямованості. Члени постійних комісій обласної ради виступають на пленарних засіданнях обласної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

 2. З питань, внесених постійними комісіями до обласної ради або переданих постійним комісіям на попередній чи додатковий розгляд, постійні комісії визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.

 3. З питань, підготовлених постійними комісіями спільно, постійні комісії можуть виступати зі спільними доповідями і співдоповідями або окремо подавати свої зауваження та пропозиції.

 

Стаття 33.

 1. Постійні комісії обласної ради з питань, які належать до їх відання, в установленому чинним законодавством порядку мають право отримувати від керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

 2. З метою отримання інформації, необхідної для роботи, постійна комісія може направляти листи, які готуються та реєструються в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства у Миколаївській обласній раді.

 

Стаття 34.

 1. Члени постійної комісії мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій питань, віднесених до їх компетенції, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та прийнятті рішень. Пропозиції членів постійної комісії на їх вимогу повинні бути поставлені на голосування під час проведення засідання постійної комісії;

2) викладати свою окрему думку як доповнення до рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії;

3) за дорученням керівництва обласної ради брати участь у парламентських слуханнях, засіданнях комітетів Верховної Ради України, інших заходах, які проводяться органами державної влади.

 

2. Члени постійної комісії зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій;

2) брати участь у роботі постійних комісій;

3) дотримуватись вимог цього Положення;

4) дотримуватись порядку та правил депутатської етики і поведінки на засіданнях постійної комісії;

5) дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

6) у межах повноважень виконувати доручення, визначені рішеннями постійних комісій та надані керівництвом обласної ради і головою постійної комісії обласної ради.

 

Стаття 35.

 

  1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, здійснює дії, що суперечать правилам депутатської етики та поведінки, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку.

2. У разі відсутності депутата – члена постійної комісії протягом 3-х засідань поспіль без поважних причин голова постійної комісії має право звернутись до голови обласної ради щодо внесення на розгляд обласної ради питання про виключення цього депутата зі складу постійної комісії.

  

Стаття 36.

 Члени постійних комісій обласної ради за дорученням комісій та за своєю ініціативою вивчають на місцях питання, що належать до їх відання, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів, організацій і громадян та передають свої висновки і пропозиції до постійних комісій.

 

 Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

 

Стаття 37.

 Організаційно-інформаційне, технічне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

 

Стаття 38.

 Порядок взаємодії постійних комісій обласної ради з працівниками виконавчого апарату визначається згідно з функціональними обов’язками першого заступника та заступника(ів) голови обласної ради, Положенням про виконавчий апарат Миколаївської обласної ради восьмого скликання та посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради.

 

Стаття 39.

 Робота постійних комісій Миколаївської обласної ради восьмого скликання висвітлюється на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради, а в разі необхідності - у засобах масової інформації.

 

 Розділ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 40.

 Це Положення приймається, доповнюється та змінюється обласною радою шляхом прийняття рішення у порядку, встановленому чинним законодавством України та Регламентом Миколаївської обласної ради восьмого скликання.

 

Стаття 41.

 Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію постійної комісії обласною радою має бути прийнято рішення про обрання (переобрання) депутатів, які входили до складу ліквідованої постійної комісії, до складу інших постійних комісій обласної ради.

Протягом 10-ти робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію постійної комісії депутат, який очолював постійну комісію, що ліквідується, надає голові обласної ради інформацію про питання, що знаходяться на розгляді та контролі цієї постійної комісії, з метою передачі їх до інших постійних комісій обласної ради (відповідно до функціональної спрямованості) або до архіву обласної ради.

 

 

Події

ХХI позачергова сесія Миколаївської обласної ради

 

Травень 2024
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tabunschik
Голова обласної ради Табунщик
Антон Вікторович 
підписатись на розсилку