54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (80512) 37-05-48 oblrada@mksat.net

Положення про помічника-консультанта депутата обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
18 грудня 2015 року № 5

РОЗДІЛ 1.ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Депутат обласної ради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус та умови діяльності яких визначаються Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та цим Положенням.

2.  Помічником-консультантом депутата Миколаївської обласної ради сьомого скликання (далі – помічник-консультант) може бути громадянин України, який має загальну середню освіту.

Помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

Інформація про помічника-консультанта, а саме: прізвище, ім'я, по батькові розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської обласної ради.

3.  Помічник-консультант   депутата    обласної     ради   у   своїй    роботі керується    Конституцією    України, законодавством України,   Регламентом Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цим Положенням.

4. Персональний підбір кандидатур для виконання повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат обласної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

За письмовим дорученням депутата обласної ради з виконавчим апаратом обласної ради співпрацює один із помічників-консультантів, про що депутатом письмово доводиться до відома обласної ради.

5. Для реєстрації помічника-консультанта депутат обласної ради звертається з письмовим поданням відповідного зразка до голови обласної ради. До подання додаються: заява особи про згоду бути помічником-консультантом депутата обласної ради, копія паспорта, копія документа про освіту, згода на обробку персональних даних встановленого зразка, дві фотокартки з кольоровим зображенням розміром 30х40 мм.

6. Канцелярські, поштові, телефонні, транспортні витрати помічника-консультанта депутата обласної ради, пов’язані з виконанням покладених на нього обов’язків, здійснюються за рахунок депутата обласної ради.

7. Повноваження помічника–консультанта депутата Миколаївської обласної ради припиняються у разі:

  • припинення повноважень депутата обласної ради, у тому числі дострокового;
  • письмового подання депутата обласної ради про припинення повноважень помічника-консультанта;
  • письмової відмови помічника-консультанта від виконання покладених на нього обов’язків;
  • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  

РОЗДІЛ 2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради має право:

входити і перебувати у приміщенні обласної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради, дотримуючись встановленого внутрішнього розпорядку роботи обласної ради;

за письмовим зверненням депутата обласної ради до голови обласної ради та за згодою відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою обласної ради;

одержувати в обласній радінадіслану на ім’я депутата обласної ради кореспонденцію та інші документи, за дорученням депутата обласної радисамостійно організовувати її обробку та відправлення;

за дорученням депутата обласної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата обласної  ради.

брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради. У разі відсутності депутата обласної ради тільки один із помічників-консультантів, який визначається депутатом обласної ради шляхом завчасного повідомлення голови обласної ради та голови постійної комісії, може брати участь у роботі пленарних засідань обласної ради, засідань постійних комісій обласної ради.

Помічник-консультант депутата Миколаївської обласної ради зобов'язаний:

дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту Миколаївської обласної ради сьомого скликання та цього Положення;

під час виконання своїх обов'язків не допускати дій, які можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата обласної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата обласної ради;

за дорученням депутата обласної ради вивчати питання, необхідні депутату обласної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати у зв'язку з цим відповідні матеріали;

допомагати депутату обласної ради в організації проведення звітів та зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

допомагати депутату обласної ради у розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань; 

забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата обласної ради, та які надано йому на виконання;

здійснювати контроль за надходженням відповідей на депутатські звернення, брати учать у їх вирішенні;

систематично узагальнювати звернення виборців, здійснювати їх аналіз та інформувати про це депутата обласної ради;

надавати депутату обласної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу під час здійснення ним депутатських повноважень;

під час здійснення повноважень помічника-консультанта депутата обласної ради дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

отримувати у виконавчому апараті обласної ради матеріали чергових пленарних засідань, засідань постійних комісій обласної ради та своєчасно доставляти їх депутатові.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСВІДЧЕННЯ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Помічнику-консультанту депутата обласної ради видається посвідчення, що посвідчує його особу, відповідні повноваження та використовується у випадках, передбачених чинним законодавством.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради видається виконавчим апаратом обласної ради.

Посвідчення реєструється у відповідному журналі та видається помічнику-консультанту під особистий підпис.

У посвідченні має бути зазначено назву ради,  прізвище, ім’я, по батькові помічника-консультанта, прізвище депутата обласної ради, номер посвідчення, а також те, що помічник-консультант депутата обласної ради працює на громадських засадах.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради  підписується  головою обласної ради. Фотокартка скріплюється малою гербовою печаткою обласної ради.

Опис посвідчення помічника-консультанта затверджується обласною радою.

Посвідчення помічника-консультанта депутата обласної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до обласної ради після припинення повноважень депутата обласної ради, за його письмовим поданням, або в інших випадках, передбачених цим Положенням.

 ______________________________________________________

Оголошення Читати всі
2020-11-06
ДЕКЛАРУВАННЯ ДЛЯ ДЕПУТАТІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Відповідно до підпункту б) пункту 1) статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (далі – Закон) депутати місцевих рад є суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону.

Детальніше
Підготовка до чергової сесіїї обласної ради
Листопад 2020
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Голова облради Москаленко Вікторія Вікторівна
підписатись на розсилку