54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 +38 068 4404824 oblrada@mksat.net

Відзнаки обласної ради

Перелік документів, які подаються одночасно з клопотанням на нагородження Почесною грамотою обласної ради, Подякою обласної ради

 Перелік документів, які подаються одночасно з клопотанням на нагородження Почесною грамотою обласної ради, Подякою обласної ради

Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая"

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 12 жовтня 2017 року №11

1. Відзнаку Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" (далі – відзнака) встановлено з метою відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців сил цивільної оборони, волонтерів, інших осіб за особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання завдань у ході антитерористичної операції, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя, за особливі заслуги у справі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, ліквідації їх наслідків, за видатні заслуги у військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності області або держави.

2. Відзнакою нагороджуються громадяни України.

3. Особу може бути нагороджено відзнакою лише один раз. Повторно відзнака не вручається.

4. Особу може бути нагороджено посмертно. У цьому випадку відзнаку отримують члени сім'ї загиблого.

5. Подання про нагородження відзнакою може вноситися командуванням військових формувань, головою обласної ради, районними та міськими (міст обласного значення) радами, обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, депутатами обласної ради, установами, організаціями, підприємствами незалежно від форми власності та господарювання. Подання, як правило, вноситься не пізніше як за 20 днів до нагородження.

6. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження відзнакою, додаються такі документи:*

 • біографічна довідка, в якій зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, завірена керівником та затверджена печаткою (за наявності) підприємства, установи, організації, військового формування;
 • копія першої сторінки паспорта;
 • згода особи, яка представляється до нагородження відзнакою, на обробку її персональних даних.

Усі документи подаються в одному примірнику.

7. Документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають та повертаються органу, який їх подав.

8. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення та підписує нагородний лист.

9. Для розгляду документів щодо нагородження відзнакою згідно з розпорядженням голови обласної ради створюється Комісія з нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" та затверджується її склад (далі - Комісія). Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організація роботи Комісії покладається на голову обласної ради.

10. Рішення про нагородження відзнакою приймає голова обласної ради шляхом видання відповідного розпорядження

11. Особі, яка нагороджується, вручається нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка.

12. Вручення нагрудного знака та посвідчення проводиться, як правило, в обстановці урочистості та широкої гласності.

13. Нагрудні знаки та  посвідчення до них вручаються головою обласної ради або за його дорученням іншими особами.

14. Особи, удостоєні відзнаки, носять нагрудні знаки до них з правого боку грудей, які розміщуються після знаків державних нагород України.

15. Особи, удостоєні відзнаки, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до них. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення удостоєному відзнаки може бути видано дублікати, якщо буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого. Дублікати видаються відповідно до розпорядження голови обласної ради.

16. Позбавлення нагрудного знака проводиться відповідно до розпорядження голови обласної ради за вчинки, несумісні з принципами етики та моралі. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до обласної ради.

17. Підготовка проектів розпоряджень щодо нагородження, оформлення посвідчень, облік нагороджених, замовлення, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

* У разі подання документів у неповному обсязі, неналежним чином або неякісно оформлених та з порушенням інших вимог Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" клопотання не розглядається, а документи повертаються суб’єкту подання.

МАЛЮНОК нагрудного знака до відзнаки Миколаївської обласної ради – «Хрест Святого Миколая»

Перелік документів, які подаються одночасно з клопотанням на кожну особу окремо, для нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая"

Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая", затверджене рішенням обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 11

Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною"

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 29 лютого 2017 року №31

Відзнаку Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" (далі – відзнака) встановлено для відзначення осіб за значний особистий внесок у розвиток економічної, науково-технічної, соціально-культурної сфери, місцевого самоврядування області, вагомі здобутки в галузі охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, державного будівництва, за мужність і відвагу, проявлені під час рятування людей та матеріальних цінностей, видатні заслуги у громадській, науковій, гуманістичній, просвітницькій та благодійній діяльності, що сприяла підвищенню ролі та іміджу регіону в Україні і на міжнародній арені, високу професійну майстерність, а також з нагоди державних свят, пам’ятних та ювілейних дат.

 

1. Відзнака є нагородою вищого рівня по відношенню до інших відзнак обласної ради.

2. Відзнакою, як правило, нагороджуються особи, які раніше нагороджувалися Подякою обласної ради, Почесною грамотою обласної ради.

3. Відзнакою можуть бути нагороджені жителі Миколаївської області, інших регіонів України, громадяни інших країн.

Відзнака має два ступені:
 • І ступеня,
 • ІІ ступеня.

Вищим ступенем відзнаки є І ступінь. Нагородження відзнакою здійснюється послідовно, починаючи з ІІ ступеня.

4. Нагородження відзнакою наступного ступеня можливе, як правило, не раніше ніж через два роки після нагородження відзнакою попереднього ступеня.

5. Особу може бути нагороджено відзнакою відповідного ступеня лише один раз. Повторно відзнака не вручається.

6. Висунення кандидатур до нагородження відзнакою здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових  колективах  установ, організацій, підприємств, військових частинах  тощо.

7. Подання про нагородження відзнакою вноситься головою обласної ради, головами постійних комісій обласної ради, керівниками органів виконавчої влади, оранів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності тощо. Подання, як правило, вноситься не пізніш як за 20 днів до запланованої дати нагородження.

8. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження відзнакою, додаються такі документи:

 • нагородний лист для представлення до нагородження відзнакою, у якому визначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, із зазначенням назв нагород та відзнак, якими було нагороджено претендента на відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за основним місцем роботи в одному примірнику, оформляється друкованим текстом на аркушах формату А4 і підписується керівником підприємства, установи, організації та головою ради (зборів) трудового колективу (у разі їх наявності). Підписи затверджуються печаткою підприємства, установи, організації, усі графи є обов'язковими для заповнення;
 • копії документів, що засвідчують нагородження іншими відзнаками;
 • копія першої сторінки паспорта, завірена начальником кадрової служби;
 • згода осіб, які представляються до заохочення відзнаками, на обробку їх персональних даних.

Усі документи подаються в одному примірнику. 

9. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають та повертаються органу, що їх подав.

10. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення та підписує нагородний лист.

11. Для розгляду документів щодо нагородження відзнакою згідно з розпорядженням голови обласної ради створюється Комісія з нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" та затверджується її склад (далі - Комісія). До складу Комісії входять голова, заступник голови та члени Комісії. Очолює Комісію перший заступник  (заступник) голови обласної ради або інший депутат обласної ради. До складу Комісії входять депутати обласної ради та відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради.

12. Подання про нагородження відзнакою і додані до нього документи попередньо розглядаються головою обласної ради і передаються до Комісії.

13. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться за потреби та за умови присутності більшості членів від загального складу. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляються протоколом, який підписують голова Комісії та відповідальний працівник виконавчого апарату обласної ради.

14. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, а також представники засобів масової інформації.

15. У разі відхилення Комісією клопотання про нагородження відзнакою відповідні документи повертаються органу, установі чи організації, яка вносила подання. Повторні клопотання можуть вноситися на розгляд Комісії через один рік.

16. Підготовку матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснює загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.

17. Після розгляду документів щодо нагородження відзнакою Комісією вносяться пропозиції голові обласної ради. Рішення Комісії щодо висунення кандидатури до нагородження відзнакою носить рекомендаційний характер.

18. Рішення про нагородження відзнакою приймає голова обласної ради шляхом видання відповідного розпорядження.

19. Особі, яка нагороджується, вручається нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка. Посвідчення до відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" І ступеня виготовляється зі шкіряного матеріалу бордового кольору. Посвідчення до відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня виготовляється зі шкіряного матеріалу синього кольору.

20. Вручення нагрудного знака та посвідчення проводиться в обстановці урочистості та широкої гласності. Перед врученням оголошується   відповідне розпорядження голови обласної ради.

22. Нагрудні знаки та  посвідчення до них вручаються головою обласної ради або за його дорученням іншими особами.

23. Особи, удостоєні відзнаки, носять нагрудні знаки до них з правого боку грудей, які розміщуються після знаків державних нагород України.

24. Особи, удостоєні відзнаки, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до них. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення удостоєному відзнаки може бути видано дублікати, якщо буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого. Дублікати видаються відповідно до розпорядження голови обласної ради.

25. Позбавлення нагрудного знака проводиться відповідно до розпорядження голови обласної ради за вчинки, несумісні з принципами етики та моралі. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню в обласну раду.

26. Підготовка проектів розпоряджень щодо нагородження, оформлення посвідчень, облік нагороджених, замовлення, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

* У разі подання документів у неповному обсязі, неналежним чином або неякісно оформлених та з порушенням інших вимог Положення про відзнаку Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" клопотання не розглядається, а документи повертаються суб’єкту подання.

Перелік документів, які подаються одночасно з клопотанням на кожну особу окремо, для нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною"

Положення про встановлення відзнаки Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною", затверджене рішенням Миколаївської обласної ради від 29 лютого 2017 року № 31

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ до відзнаки Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною"


Малюнок в_дзнаки за заслуги 1 ступеня.jpg


Малюнок в_дзнаки за заслуги 2 ступеня.jpg

Положення про нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
29 березня 2013 року № 34

1. Почесна грамота обласної  ради  (далі  -  Почесна  грамота) та Подяка обласної ради (далі - Подяка) є  заохоченням за заслуги у сприянні реалізації  соціально-політичної та  економічної  політики  держави,  досягнення  в розвитку та проведенні  ефективної  діяльності  органів  державної  влади   та місцевого   самоврядування, успіхи   в  розвитку  народного господарства,  науки і культури,  освіти, охорони здоров'я, молоді  та   спорту,  високу  професійну  майстерність,  миротворчу, благодійну,  громадську діяльність,  особисті заслуги, виявлені під час захисту життя,  здоров'я,  прав і свобод громадян,  інтересів держави, суспільства і регіону в цілому.

2. Почесною грамотою або Подякою нагороджуються жителі Миколаївської області та громадяни  України  (у  виняткових  випадках - громадяни інших країн),  які зробили значний особистий внесок у сферах  діяльності,  зазначених у пункті 1 цього Положення.

3. Почесною грамотою або Подякою можуть нагороджуватися трудові колективи підприємств, установ і організацій, які зробили значний колективний внесок у зміцнення економічного, наукового та промислового потенціалу області, розвиток соціальної і гуманітарної сфер.

4. Клопотання про нагородження Почесною грамотою або Подякою вносяться голові обласної ради постійними комісіями обласної ради, районними та міськими радами, обласною і районними державними адміністраціями, військовими частинами, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності не пізніш як за 15 днів до дати вручення і повинні містити відомості про досягнення особи або трудового колективу.

5. Висунення осіб для нагородження Почесною грамотою або Подякою здійснюється гласно, за їхнім основним місцем роботи, а осіб, які не працюють, – органом місцевого самоврядування за місцем проживання.

6. Особу, трудовий колектив підприємства, установи чи організації може бути представлено до нагородження Почесною грамотою та Подякою один раз на 5 років.

7. Одночасно з клопотанням про нагородження подаються такі документи: 

 • на нагороджувану особу - біографічна довідка, у якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові у називному відмінку, дата, місяць і рік народження, посада  і місце роботи, стисло викладаються досягнення у виробничій, науковій чи інших сферах діяльності, наявні відзнаки та нагороди;
 • на трудовий колектив - характеристика, яка містить відомості про повну назву підприємства, установи чи організації, кількість працюючих, стислий перелік трудових, наукових чи інших досягнень колективу, що пропонується до нагородження, із зазначенням ювілейної дати, до якої приурочується нагода.

8. Подання про нагородження Почесною грамотою або Подякою і додані до нього документи попередньо розглядаються на засіданні Комісії з питань нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради (далі - Комісія) і можуть бути відхилені, якщо не витримані умови цього Положення.

Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради. До її складу входять: перший заступник (заступник) голови обласної ради, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, начальник загального відділу виконавчого апарату обласної ради, депутати  обласної ради. Належним чином оформлені документи про нагородження остаточно розглядаються головою обласної ради. 

9. Нагородження Почесною грамотою та Подякою здійснюється згідно з розпорядженням голови обласної ради. Проект розпорядження про нагородження готується загальним відділом виконавчого апарату обласної ради. Копія розпорядження про нагородження Почесною грамотою або Подякою надсилається за місцем роботи особи або трудового колективу.

10. Разом з Почесною грамотою та Подякою може вручатися цінний подарунок або грошова премія.

11. До трудової книжки та особової справи нагородженого вноситься відповідний запис із зазначенням дати на номера розпорядження про нагородження.

12. Вручення Почесної грамоти та Подяки проводиться в урочистій обстановці і приурочується до загальнодержавних, галузевих професійних свят та ювілейних дат, урочистих заходів у трудових колективах.

13. Облік нагороджених Почесною грамотою та Подякою здійснює загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.

14. Втрачені відзнаки повторно обласною радою не видаються.

* У разі подання документів у неповному обсязі, неналежним чином або неякісно оформлених та з порушенням інших вимог Положення про Почесну грамоту обласної ради та Подяку обласної ради клопотання не розглядається, а документи повертаються суб'єкту подання.

Перелік документів, які подаються одночасно з клопотанням, для нагородження Почесною грамотою обласної ради, Подякою обласної ради

Положення про Почесну грамоту обласної ради та Подяку обласної ради, затверджене рішенням Миколаївської обласної ради від 29 березня 2013 року № 34

Зразок клопотання на ім'я  голови обласної ради

Зразок клопотання на ім'я голови обласної ради готується на бланку організації і подається в одному примірнику, вноситься, як правило, не пізніше як за 15 днів до дати вручення Почесної Грамоти, Подяки обласної ради та не пізніше як за 20 днів до дати вручення відзнаки Миколаївської обласної ради "За заслуги перед Миколаївщиною" та "Хрест Святого Миколая".

Завантажити зразок
Події

ХХI позачергова сесія Миколаївської обласної ради

 

Травень 2024
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tabunschik
Голова обласної ради Табунщик
Антон Вікторович 
підписатись на розсилку