54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 +38 068 4404824 oblrada@mksat.net

Порядок організації особистого прийому громадян

ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян у Миколаївській обласній раді восьмого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
23 грудня 2020 року № 220-р

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Миколаївській обласній раді.

2. Особистий прийом громадян у Миколаївській обласній раді проводиться головою обласної ради, першим заступником та заступником голови обласної ради (далі – керівництво обласної ради).

3. Особистий прийом громадян керівництвом обласної ради проводиться в установленому порядку відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян».

4. У разі відсутності голови обласної ради у визначений графіком день особистий прийом громадян проводиться першим заступником або заступником голови обласної ради.

5. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю, учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО проводиться першочергово.

6. Попередній запис громадян на особистий прийом до керівництва обласної ради проводиться працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради протягом місяця, що передує дню прийому, з 8-ї до 12-ї години та з 13-ї до 16-ї години, у п'ятницю і передсвяткові дні - до 15-ї години за телефоном або особисто.

7. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва обласної ради з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, соціальний статус, контактний телефон, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади (органів місцевого самоврядування) він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа або орган державної влади (орган місцевого самоврядування), до компетенції яких належить вирішення питання, можуть вивчатися інші матеріали, що надаються громадянами для обґрунтування своїх вимог.

8. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося головою, першим заступником або заступником голови обласної ради, проводиться у разі, якщо питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті.

       У разі повторного звернення громадянина про запис на особистий прийом до реєстраційно-контрольної картки додаються попередні реєстраційно-контрольні картки та копії архівних матеріалів з порушеного питання.

9. Список громадян, які записались на особистий прийом до керівництва обласної ради, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, місця проживання, соціального статусу та змісту порушених питань формується відповідальними працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради і надається відповідно голові обласної ради, заступникам голови обласної ради (додатки 1, 2).

10. Під час проведення особистого прийому громадян разом із заявниками можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з ними. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

11. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради та інші посадові особи (за узгодженням).

12. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

13. Письмове звернення, що надається громадянином на особистому прийомі, повинно бути оформлено відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

14. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами та доповненнями), та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Миколаївській обласній раді, затвердженої розпорядженням голови обласної ради від 27 червня 2018 року № 118-р.

15. Загальну організацію особистого прийому громадян, а також облік звернень, що надійшли на особистому прийомі керівництва обласної ради, разом з іншими зверненнями громадян, що надійшли на адресу обласної ради, здійснюють відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради.

16. За результатами особистого прийому громадян відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату

обласної ради на підставі доручень керівництва обласної ради у межах своєї компетенції готують відповідні доручення, надсилають звернення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, вживають інших передбачених чинним законодавством заходів щодо вирішення порушених заявниками питань.

17. Відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли на особистому прийомі голови, заступників голови обласної ради, та інформують про це керівництво обласної ради перед проведенням наступного особистого прийому.

18. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Миколаївській обласній раді восьмого скликання розміщується на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.

 

 ______________________________________

Додаток 1

Додаток 2

ПОРЯДОК організації та проведення особистого виїзного прийому громадян у Миколаївській обласній раді сьомого скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної ради
23 грудня 2020 року № 220-р

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого виїзного прийому громадян у Миколаївській обласній   раді.

2. Особистий виїзний прийом громадян у Миколаївській обласній раді проводиться головою обласної ради, першим заступником або заступником голови обласної ради (далі – керівництво обласної ради).

3. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, осіб з інвалідністю, учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО проводиться першочергово.

4. Дата та місце проведення особистого виїзного прийому громадян керівництвом обласної ради визначається відповідно до плану основних заходів, що проводяться обласною радою та її виконавчим апаратом.

     З метою інформування населення про дату, час та місце проведення особистого виїзного прийому керівництвом обласної ради в районній газеті розміщується відповідне оголошення.

5. Попередній запис громадян на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради проводиться відповідальним працівником районної, міської ради, де планується проведення прийому.

6. Під час попереднього запису громадян на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради відповідальним працівником місцевої ради з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон, соціальний статус, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади (органів місцевого самоврядування) він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються інші матеріали, що надаються громадянами для обґрунтування своїх вимог.

          Список громадян, які записалися на особистий виїзний прийом до керівництва обласної ради, складається відповідно до форми, наведеної у додатках 1, 2.

7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом обласної ради, проводиться у разі, якщо питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті.

8. Під час проведення особистого виїзного прийому громадян можуть бути присутні відповідальні працівники виконавчого апарату обласної ради та, за узгодженням, керівники місцевого органу самоврядування та виконавчої влади, представники засобів масової інформації.

9. Під час проведення особистого виїзного прийому громадян разом із заявниками можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлено в установленому законом порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з ними. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого виїзного прийому громадян не допускається.

10. У разі, якщо порушене громадянином питання вирішити безпосередньо на особистому виїзному прийомі неможливо, то воно розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

11. Письмове звернення, яке надається громадянином на особистому виїзному прийомі, повинно бути оформлено відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян».

12. Усі звернення громадян на особистому виїзному прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (зі змінами та доповненнями), та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Миколаївській обласній раді, затвердженої розпорядженням голови обласної ради від 27 червня 2018 року № 118-р.

13. Загальну організацію особистого виїзного прийому громадян, а також облік звернень, що надійшли на особистому виїзному прийомі керівництва обласної ради, разом з іншими зверненнями громадян, що надійшли на адресу обласної ради, ведуть відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради.

14. За результатами особистого виїзного прийому громадян відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради згідно з дорученнями керівництва обласної ради у межах своєї компетенції готують відповідні доручення, надсилають звернення до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, вживають інших передбачених чинним законодавством заходів щодо вирішення порушених заявниками питань.

15. Відповідальні працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян виконавчого апарату обласної ради здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, що надійшли на особистих виїзних прийомах голови, заступників голови обласної ради, та інформують керівництво обласної ради про результати перед проведенням наступного особистого виїзного прийому.

16. Порядок організації та проведення особистого виїзного прийому громадян у Миколаївській обласній раді восьмого скликання розміщується на офіційному вебсайті Миколаївської обласної ради.

 

______________________________________

Додаток 1

Додаток 2

Червень 2024
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Tabunschik
Голова обласної ради Табунщик
Антон Вікторович 
підписатись на розсилку