54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 +38 068 4404824 oblrada@mksat.net

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Миколаївській обласній раді

Перелік відомостей, які можуть бути віднесені до службової інформації в Миколаївській обласній раді

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови
обласної ради
від 22 березня 2017 року № 55-р

Перелік відомостей, які можуть бути віднесені до службової інформації в Миколаївській обласній раді

1. Інформація, що міститься в документах Миколаївської обласної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, службові довідки, довідки юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради, довідки робочих груп, на яких зазначено "Службова інформація", якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності обласної ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Миколаївській обласній раді

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
обласної ради
від 22 березня 2017 року № 55-р

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Миколаївській обласній раді

1. Відомості зі сфери охорони державної таємниці.

2. Відомості з питань технічного захисту інформації приміщень, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом, та відповідних автоматизованих систем і копіювально-тиражувальної техніки.

3. Відомості з питань мобілізаційної роботи.

4. Відомості про організацію окремого урядового та спеціального зв’язку.

5. Довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

6. Відомості, отримані від правоохоронних органів, органів прокуратури та судових органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть призвести до розкриття джерела отриманої інформації.

7. Відомості, отримані від установ, організацій, управлінь, органів виконавчої влади, що містять гриф "Для службового користування" та не підлягають розголошенню.

8. Акти перевірок наявності документів, справ, видань, електронних носіїв інформації з грифом "Для службового користування" та організації роботи з ними, перегляду грифів обмеження доступу та знищення носіїв інформації.

9. Відомості щодо організації та ведення діловодства стосовно обробки та зберігання інформації з обмеженим доступом.

10. Відомості щодо переліку осіб, яким надано допуск до роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом у Миколаївській обласній раді.

11. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

12. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом у Миколаївській обласній раді, під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

13. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо витоку інформації з обмеженим доступом, втрати матеріальних носіїв такої інформації тощо.

14. Договори та документи претензійно-позовного характеру, які мають гриф обмеження доступу "Для службового користування", крім випадків, коли вони містять відомості, що становлять державну таємницю.

Tabunschik
Голова обласної ради Табунщик
Антон Вікторович 
підписатись на розсилку