54001, м.Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (80512) 37-05-48 oblrada@mksat.net

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ОБЛАСНОЇ ПРОГРАМИ БОРОТЬБИ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

29.01.2020

   Рішенням Миколаївської обласної ради від 23.02.2017 р. № 7 «Про продовження строку дії на період до 2019 року включно обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року» та від 21 грудня 2018 р. № 23 «Про внесення змін до обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року, строк дії якої продовжено на період до 2019 року включно».

Презентація програми 

 

План 2019 року

План на 01.01.2020

Виконання 2019 року станом на 01.01.2020р. (касові видатки)

31 860 31 860 31 808

 Розшифровка виконання 2019 року, станом на 01.01.2020.:

    Миколаївський обласний онкологічний диспансер

  •  "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" = 1 859,0 тис.грн. - придбано ендоскопічну систему для малоінвазивної хірургії
  •  "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" = 3 559,0 тис.грн. - придбання системи рентгенівської діагностичної С-подібної Symbol 5R9
  •  "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" = 23 960,0 тис.грн. - придбання радіотерапевтичнного комплексу для брахітерапії "Multisource HDR"
  •  "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" = 2 700 тис.грн. - придбання джерела іонізуючого випромінювання Со-60 для гамма-терапевтичного апарату

  Показники стану виконання заходів обласної Програми за 2018 рік та 9 місяців 2019року :

 

   В 2018 - 2019 роках роботу медичних працівників закладів охорони здоров'я області в першу чергу було спрямовано на профілактику, раннє виявлення та покращення якості надання медичної допомоги громадянам хворим на злоякісні новоутворення, зниження показника дорічної смертності (летальності) населення області з причини онкологічних захворювань, покращення матеріально - технічної бази облонкодиспансеру.

   За станом на 01.10.2019 р. на статистичному обліку в закладах охорони здоров'я Миколаївської області знаходилось 38397 осіб, хворих на злоякісні новоутворення, що на 8,6% більше ніж на 01.01.2018 р. (35353 особи). Вперше виявлено та взято на облік: 2018 р. - 4128 осіб, 9 міс. 2019 р. - 2968 осіб, що на рівні 2018 року (9 міс. 2018 р. - 2984 особи).

   За даними Національного канцер - реєстру за 2018 р. (Бюлетень №20) в Миколаївській області на обліку, в розрахунку на 100 тис. населення, зареєстровано найбільша в країні кількість онкохворих, а саме: Україна - 2709,7 чол.; Миколаївська область - 3250,5 чол., що на 18,3% більше ніж по країні в цілому. Причиною цього є більш низький показник смертності онкохворих в Миколаївській області, в розрахунку на 100 тис. нас., порівняно з середньостатистичним показником по Україні в цілому, а саме: в Україні 169,9, в Миколаївській області 132,6, що на 22% нижче ніж по країні в цілому.

   Показник захворюваності населення по області на онкологічні захворювання, в розрахунку на 100 тисяч населення, за підсумками 2018 р. склав 392,5, що на 1,9% нижче ніж за підсумками 2017 р. (400,2), але на 10,2% вище ніж в цілому по Україні в 2018 р. (356,1). За підсумками 9 місяців 2019 р. цей показник підвищився та склав 288,7, що на 1,9% вище ніж за 9 місяців 2018 р. (283,4).

   В 2018 р. в закладах охорони здоров'я області відсоток активного виявлення онкологічних захворювань, при проведенні профілактичних медичних оглядів населення склав 39,6%, що на 3,3% нижче ніж в 2017 р.( 42,7%), але на 12,6% вище ніж по Україні в цілому (2018 р. - 27,0%). За підсумками 9 місяців 2019 р. цей показник склав 33,4%, що на 7% нижче ніж за 9 місяців 2018 р. (40,4%), але на 6,4% вище ніж в середньому по країні (2018 р. Україна - 27,0%).

   В 2018 р. в закладах охорони здоров'я області в І та II стадіях онкологічних захворювань виявлено та зареєстровано 56,6% пацієнтів, з вперше в поточному році виявленими злоякісними новоутвореннями, проти 57,6% в 2017 р., що на 4,5% більше ніж в цілому по Україні (2018 р. - 52,1%). За 9 міс. 2019 р. в І та II стадіях захворювання виявлено 56,5% хворих на злоякісні новоутворення, що на рівні 9 міс. 2018 р. (56,6%), та на 4,4% вище ніж в середньому по країні (2018 р. Україна - 52,1%).

   Відсоток онкохворих, що вчасно отримали спеціальне лікування в умовах облонкодиспансеру в 2018 р. склав 72,1%, що на рівні 2017 р. (72,2%) та на 4,1% вище ніж в цілому по країні (2018 р. Україна - 68,0%). За підсумками 9 місяців 2019 р. цей показник склав 70,7%, що на рівні показника за 9 місяців 2018 р. (70,7%).

   Показник смертності громадян, хворих на злоякісні новоутворення, в розрахунку на 100 тисяч населення, за підсумками роботи в 2018 р. склав 132,6, що на 17% нижче показника смертності зареєстрованого в області в 2017 р. (159,7), та на 22% нижче ніж в цілому по Україні в 2018 році (169,9). Показник смертності з причини онкологічних захворювань за підсумками 9 місяців 2019 р. склав 118,5 на 100 тис. населення, що на 31,1 % вище показника смертності зареєстрованого за підсумками 9 місяців 2018 р. (90,4,0). Причинами підвищення показника смертності в 2019 році є зменшення відсотку хворих активно виявлених при проведенні профілактичних медичних оглядів населення, та збільшення відсотку хворих, виявлених в занедбаних стадіях злоякісного новоутворення (2017 р. - 16,1%, 2018 р. - 17,0%, 9 міс. 2018 р. - 17,4%, 9 міс. 2018 р. - 18,3%).

   В 2018 році відсоток онкологічних хворих, які не прожили одного року з дня встановлення їм діагнозу злоякісне новоутворення (показник дорічної летальності) склав 28,2%, що на 0,9% нижче ніж в 2017 році (29,1%), та на 1,5% нижче ніж в цілому по країні (2018 р. Україна - 29,7%). За підсумками 9 місяців 2019 р. цей показник склав 19,2%, що на рівні показника зареєстрованого за 9 місяців 2018 р. (19,2%).

   Проведення профілактичної роботи направленої на раннє виявлення онкологічних захворювань Щорічно в закладах охорони здоров'я області, у т. ч. в обласному онкологічному диспансері, організовуються та проводяться Дні відкритих дверей присвячених дням:

-                     боротьби проти раку (лютий);

-                     меланоми (квітень)

-                     боротьби з раком молочної залози (жовтень), тощо.

Мета проведення Днів відкритих дверей: проведення профілактичних медичних оглядів населення, направлених на раннє виявлення візуальних форм онкологічних захворювань, проведення санітарно - просвітницької роботи, пропаганди здорового способу життя тощо.

04.02.2019 р. в   закладах охорони  здоров'я  області, у  т.ч.  в облонкодиспансері, організовано та проведено День відкритих дверей присвячений Всесвітньому дню боротьби проти раку. Під час проведення заходу медичними працівникам: проконсультовано лікарями 9775 осіб, онкологічна та передпухлинна патологія виявлена у 607 особи.

10.04.2019  р. в   закладах охорони  здоров'я  області, у  т.ч. в облонкодиспансері, організовано та проведено День відкритих дверей, присвячений Всесвітньому дню меланоми. Під час проведення заходу медичними працівниками: проконсультовано 7147 осіб, онкологічна та передпухлинна патологія шкіри виявлена у 75 осіб.

На 18 жовтня в  закладах охорони здоров'я  області, у т.ч.  воблонкодиспансері заплановано провести Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози.

З метою підвищення рівня онкологічної настороги медичних працівників та населення області в 2018 - 2019 роках в закладах охорони здоров'я області активно проводилась санітарно - просвітницька робота з залученням засобів масової інформації (телебачення, радіо, газети, Інтернет - сайти управління охорони здоров'я області та облонкодиспансеру, тощо). При проведенні профільних передач в першу чергу розглядались питання профілактики, ранньої діагностики злоякісних новоутворень, та здорового способу життя.

В 2018 році медичні працівники закладів охорони здоров'я області прийняли участь в проведенні 16 профільних телепередач, та 26 радіопередач. Підготовлено та розміщено в місцевих: обласних, міських, районних засобах масової інформації 61 профільну статтю, та 62 пам'ятки. За 9 міс. 2019 р. лікарі області прийняли участь в проведенні 7 профільних телепередач, 6 радіопередачах, підготовлено та розміщено в місцевих засобах масової інформації 37 статей та 17 пам'яток.

.           Фінансування заходів обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями в 2018році та за підсумками 9 місяців 2019року

Рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 року № 2 внесено зміни до обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2019 року включно. Відповідно до додатків 1,2,3 вказаного рішення фінансування окремих заходів обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями планувалося у розмірі 4,88 млн. грн., а саме: 1,38 млн. грн.. на оснащення сучасною апаратурою та забезпеченням її технічним супроводом і 3,5 млн.грн. на придбання хіміотерапевтичних препаратів.

У 2018 році облонкодиспансер визначено відповідальним виконавцем заходів обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Асигнування на виконання заходів Програми заплановано за рахунок обласного бюджету у сумі 1 380,0 тис.грн. та 500,0 тис.грн. за рахунок залишків коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду.

Загальний обсяг призначень за Програмою склав 1 880,0 тис.грн., профінансовано 1 875,9 тис.грн., що складає 99,8% від затверджених асигнувань.

Стосовно виконання заходів обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями:

Завдання № 1. Оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом проведення діагностики та лікування онкологічних хворих.

За результатами проведення відкритих торгів укладено з ТОВ «СВІТМЕД» договір № 178 від 17.07.2018 року та освоєно 1 376,0 тис.грн. та придбано потреб гістологічної лабораторії Гістопроцесор для обробки операційного матеріалу з метою визначення морфологічної належності пухлини.

Завдання №  2. Забезпечення обласного онкологічного диспансеру

хіміотерапевтичними радіо фармпрепаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.

За результатами проведення відкритих торгів освоєно 499,8 тис.грн. шляхом придбання хіміопрепаратів для лікування онкологічних хворих.

Загальний обсяг кошторисних призначень на проведення капітального ремонт радіологічного корпусу Миколаївського обласного онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради - 8 200,0 тис. грн. Факт: 0,0 тис. грн..

За результати розгляду тендерний комітет двічі відмінив відкриті торги з причини невідповідності жодної тендерної пропозиції умовам тендерної документації, як того вимагає Закон України «Про публічні закупівлі». Відповідно до розпорядження Миколаївської ОДА від 20.08.2019 № 400-р визнано замовником реалізації даного проекту управління капітального будівництва Миколаївської - ОДА.

Фінансування з бюджетів міст та районів області на виконання заходів міських      та районних Програм боротьби з онкологічними захворюваннями,

затверджених рішеннями відповідних сесій місцевих рад, за підсумками 9 міс. 2019 р. склало 494,3 тис. грн.

У тому числі м. Первомайськ - 138,2 тис. грн., райони області: Березанський - 10,0 тис. грн., Березнігуватський - 15,4 тис. грн., Веселинівський - 72,7 тис. грн., Врадіївський - 8,0 тис. грн.., Доманівський - 19,0 тис. грн., Кривоозерський - 179,2 тис. грн.., Миколаївський - 51,8 тис. грн.

Проект обласної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2020 - 2022 роки підготовлено та після погодження в установленому порядку буде надано до обласної ради.

Вересень 2021
Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Голова обласної ради Замазєєва
Ганна Володимирівна
Видео
Військова служба за контрактом у лавах Збройних Сил України 
підписатись на розсилку